Tag: คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้

LGBTQ เปิดกว้างแค่ไหนในเอเชีย

หลังจากรัฐสภาไต้หวันผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ ต่างก็สร้างความหวังให้กับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มความหลากหลายทางเพศ จากการนำร่องโดยไต้หวันเป็นชาติแรกในเอเชีย ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกว่าคู่สมรสที่ไม่ใช่ ชาย-หญิง สามารถทำเรื่องรับบุตรบุญธรรมไปเลี้ยงได้อีกด้วย แต่ถึงอย่างไรก็มีคนไม่น้อยที่ออกมาคัดค้าน ในความจริงความหลากหลายทางเพศและประเด็นเรื่องรักร่วมเพศนั้นมีมานมนานตั้งแต่สมัยแรก ๆ แล้ว เพียงแต่สังคมโดยรวมยังไม่เปิดรับและต่อต้านเสียมากกว่าด้วยซ้ำ ไม่เท่านั้นผู้ที่มีลักษณะเพศไม่ตรงกับกายภาพมักจะถูกสังคมรังเกียจและรังแก กลายเป็นชนชั้นผู้ไม่มีสิทธิ์เท่าเทียมผู้อื่น  เกย์แต่งงาน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเพศทางเลือกมีให้เห็นอยู่เสมอมา ซึ่งขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละสังคม โดยในปัจจุบันสังคมเปิดใจและยอมรับความหลากหลายทางเพศกันมากขึ้นโดยมีสื่อต่าง ๆ เป็นตัวช่วยที่มีความสำคัญไม่น้อย ดังจะเห็นได้ว่าภาพยนตร์หรือซีรีส์หลายเรื่องได้เล่าประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศกันมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละคร LGBTQ ได้รับบทเป็นตัวหลักแบบเด่นชัด ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ตัวละครเพศทางเลือกนั้นจะถูกจับให้เล่นในบทที่เป็นตัวตลกเสียมากกว่า กลับมาสู่ประเด็นการเปิดรับ LGBTQ ของสังคมในเอเชียกันต่อ หลังจากไต้หวันได้ผ่านร่างกฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกันแล้ว ทำให้ผู้คนอื่น ๆ ในประเทศเอเชียต่างมีหวังมากยิ่งขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้นักเคลื่อนไหวมากมายต่างกำลังต่อสู้อย่างแข็งขันและเป็นเรื่องดีที่ผู้คนสนับสนุนเรื่องนี้กันมากขึ้น สิ่งสำคัญคือความคิดของทุกคน ซึ่งลองมาดูกันดีกว่าว่า แต่ละประเทศในเอเชียเปิดกว้างมากแค่ไหนกับเรื่องนี้ มาเลเซีย …