โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ อันตรายถึงตายได้

โรคซิฟิลิส โรคติดต่อ อันตรายถึงตายได้

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ Treponema pallidum ซึ่งสามารถติดต่อได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อ หรือจากแม่สู่ลูกในระหว่างการตั้งครรภ์ ซึ่งหากผู้ป่วยที่ติดเชื้อซิฟิลิสหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้โรคนี้ดำเนินไปในระยะลุกลาม จนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยการดำเนินโรคในขั้นต้นโดยทั่วไปจะเริ่มจากบาดแผล ซึ่งมักพบบริเวณอวัยวะเพศ ปาก หรือทวารหนัก ลักษณะของแผลจะเป็นแผลที่ไม่รู้สึกเจ็บ (Painless sore) หรือเรียกว่าแผลริมแข็ง (Chancre) การแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่นสามารถเกิดได้ผ่านทางการสัมผัสบาดแผลนี้กับผิวหนังหรือเยื่อบุต่างๆ

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here