Tag: กะเทยไทย

สังคมจีนยังเข้าใจว่า ‘กะเทยไทย’ คือผู้ชายที่ถูกบังคับ

กลุ่ม LGBT ในประชากรจีนมีมากถึง 70 ล้านคน แต่ก็ยังไม่มากพอจะทำให้สังคมจีนยอมรับตัวตนของเพศที่สามได้ ทัศนคติเช่นนี้ทำให้ชาวจีนไม่น้อยมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่แร้นแค้น สังคมจึงต้องบีบบังคับให้ผู้ชายแปลงเพศ  ปัจจุบัน มีการประเมินว่ากลุ่ม LGBT ในประชากรจีนมีมากถึง 70 ล้านคน แม้จะมากกว่าประชากรไทยทั้งประเทศ แต่ก็ยังไม่มากพอจะทำให้สังคมจีนยอมรับตัวตนของเพศที่สามได้ ทัศนคติดังกล่าว ทำให้ชาวจีนจำนวนไม่น้อยยังมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่แร้นแค้น สังคมจึงต้องบีบบังคับให้ผู้ชายแปลงเพศ       เกย์ไทยแลนด์ อคติทางเพศในหมู่ชาวจีนเรื่องนี้ เปิดเผยโดย เมืองภูมิ หาญสิริเพชร ซึ่งเป็นพิธีกรชาวไทยที่ไปมีชื่อเสียงจากรายการโทรทัศน์เมืองจีน ผ่านรายการ In Her View “สมมติยกตัวอย่างเรื่องกะเทย ในเว็บไซต์ที่เหมือนเป็นวิกีพีเดียของจีน ยังเขียนเกี่ยวกับกะเทยอยู่เลยว่า กะเทยไทย …