Tag: กว่าที่คิด

มองผ่านเลนส์เรื่องเพศ ‘เจ็บ’ กว่าที่คิด

“รู้ไหมคะว่าเด็กบางคน ที่ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ แล้วเขาอาจมีภาวะ Trauma ติดมาจนโต แต่ผู้ให้การเยียวยาหรือทำงานด้านสังคมบ้านเรามีความรู้เรื่องนี้น้อยมาก ซึ่ง Trauma มันคืออาการที่ความบาดเจ็บภายใน จากการได้รับความกระทบกระเทือนใจรุนแรง พอเด็กบางคนถูกข่มขืนแล้วก็มาถึงมือ กลับไม่เข้าใจพฤติกรรมเด็ก ก็ไปตีตราเด็ก มองว่าเด็กติดเซ็กส์ แต่ความจริงคืออาจเกิดจากผลกระทบ ของการถูกระทำ” เสียงจาก ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเพศหญิงและความเป็นธรรมทางเพศ บอกเล่าถึงปมปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและนำมาสู่การทำงานสร้างความเข้าใจด้านเพศของ “Gender and Diversity Lens” อีกหนึ่งหมุดหมายของการทำงานของแผนงานสุขภาวะ เพศหญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ภายใต้สมาคมเพศวิถีศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)      เกย์กรุงเทพ ความคาดหวังของโครงการนี้คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงบนฐานเพศ และสร้างภาวะทางสังคมใหม่ที่เอื้อให้บุคคลเพศต่าง …