Tag: กลุ่มสิทธิเกย์คิวบา

ตำรวจจับกุมกลุ่มสิทธิเกย์คิวบา หลังเดินขบวนเพื่อความหลากหลายทางเพศ แม้รัฐบาลสั่งห้าม

นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเกย์ เดินขบวนต่อต้านการเกลียดชังผู้รักร่วมเพศโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายหลังการเดินขบวนทางการจะถูกรัฐบาลสั่งยกเลิก ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมบางรายถูกจับกุม ผู้เคลื่อนไหวเชื่อว่าเป็นเพราะรัฐบาลยอมต่อแรงกดดันจากกลุ่มผู้นับถือศาสนาสุดโต่ง โดยปกติแล้ว ที่คิวบาจะมีการจัดการเดินขบวนคองกาต่อต้านการกลัวหรือเกลียดชังผู้รักร่วมเพศอย่างไม่มีเหตุผล โดยศูนย์เพศศึกษาแห่งชาติคิวบา หรือเซเนเซ็กซ์ (Cuban National Center for Sex Education: CENESEX) ทว่าการจัดงานประจำปีครั้งที่ 12 ในปีนี้กลับถูกสั่งยกเลิกโดยอ้างว่าเป็นเหตุผลจากความตึงเครียดใหม่ๆ ในระดับนานาชาติ และบริบททางภูมิภาค อย่างไรก็ตามกลุ่มนักเคลื่อนไหวบางส่วนยังคงจัดการเดินขบวนเองในวันที่ 11 พฤษภาคม แม้จะไม่ได้รับการอนุญาตโดยรับฐาล   ข่าวเกย์ ชาวคิวบากว่าร้อยชีวิตร่วมถือธงสีรุ้งเดินขบวนจากเซ็นทรัลพาร์กเลียบชายฝั่งไปเป็นระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตร ก่อนจะถูกหยุดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายสิบนาย นักเคลื่อนไหวอย่างน้อย 3 คน ถูกจับกุมโดยตำรวจนอกเครื่องแบบ ขณะที่คนอื่นๆ …