Dhamma Daily : ผม เป็นเกย์ เพราะชาติที่แล้ว ผิดลูกผิดเมียคนอื่น จริงไหมครับ

//

lgbt Thai Team

ถาม : ผม เป็นเกย์ เพราะชาติที่แล้ว ผิดลูกผิดเมียคนอื่น จริงไหมครับ

พระมหา ดร.ธนาธิป มหาธมมรกขิโต ตอบปัญหาไว้ดังนี้

ตอบ : การเป็นเกย์มีอยู่ทุกยุคทุกสมัย ไม่ใช่เฉพาะผู้ถามเท่านั้น จงอย่าเสียใจในสิ่งที่ตนเองเป็น เพราะการจะเป็นบางอย่างได้นั้น แสดงว่าเราได้เลือกทางเดินนี้แล้ว จงภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกเป็น ความทุกข์จากธรรมชาตินั้นก็แย่อยู่แล้ว ยังต้องมาทุกข์เพราะการฝืนธรรมชาติอีกหรือ    เกย์ไลท์

ส่วนข้อถามที่ว่า จริงไหมที่เป็นเกย์เพราะเคยผิดลูกเมียชาวบ้านในอดีตชาติ ข้อนี้ต้องตอบว่าจริงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือ ผู้มีเจตนาล่อลวงหรือล่วงละเมิดสิทธิการครอบครองของผู้อื่น เช่น การผิดเมียชาวบ้าน ถือว่าเป็นความผิด และทุกความผิดจะต้องเป็นวิบาก คือผลกรรม ดังนั้นผู้ทำความผิดต้องรับโทษ คือผลของการกระทำนั้นเสมอ

มีตัวอย่างเล่าไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ 28 พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ 20 ขุททกนิกายชาดก ภาค 2 เรื่องมหานารทกัสสปชาดก (พระมหานารทกัสสปะทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี) ว่า “หม่อมฉันคบชู้ภรรยาของผู้อื่นจึงเกิดเป็นลา ต้องรับใช้พวกลูกผู้ดีให้ขี่หลังและลากรถ เพราะเป็นผลแห่งกรรมนั้น นอกจากนั้นยังได้มาเกิดเป็นลิง ถูกนายฝูงขบกัดลูกอัณฑะเพราะคะนอง ต่อมาก็เกิดเป็นวัวจึงถูกเขาตอน ตายจากการเป็นวัวจึงได้เกิดมาเป็นกะเทย…และเกิดเป็นหญิงอีกถึง 6 ชาติ ผู้ใดปรารถนาจะเป็นบุรุษที่สมบูรณ์ต้องไม่ผิดลูกเมียชาวบ้าน” จากข้อความนี้ก็พอกล่าวได้ว่า คนที่เป็นเกย์หรือกะเทยย่อมเคยประพฤติผิดลูกเมียชาวบ้านมาก่อนแล้ว

อีกประการหนึ่ง การเป็นเกย์อาจเกิดได้จากอีกหลายสาเหตุ เช่น สิ่งแวดล้อม รสนิยมส่วนตัว การขาดความรักที่ไม่เคยถูกเติมเต็มจากพ่อแม่ในวัยเด็ก หรืออารมณ์ความเป็นหญิงมีมากกว่าความเป็นชาย หรือมีความรู้สึกเป็นชายน้อย เพราะไม่มีความเข้มแข็งในภาวะเป็นชาย เช่น ต่อสู้แพ้บ่อย ๆ กลัวคนที่เข้มแข็งกว่าจึงหาทางออกให้กับภาวะของตัวเองเพื่อให้พ้นจากจุดบกพร่องนั้น เป็นต้น

สำคัญที่สุดคือ ความรู้สึกอยากเป็นของเราเองด้วย ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสาเหตุที่สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ตนเองตัดสินใจว่าชอบแบบไหน และอยากเป็นอะไร พอค้นหาตัวเองเจอก็เป็นเกย์ไปแล้วโดยผ่านพฤติกรรมต่าง ๆ บางทีมีความรู้สึกว่าตนเป็นเกย์ทั้งที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเป็นเกย์ก็มี ทั้งหมดคือปัจจัยหลักของการเป็นเกย์

อดีตก็มีส่วนสำคัญ ปัจจุบันก็เป็นผลผลิตที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ขึ้นอยู่กับว่านาทีนี้เราต้องการเป็นอะไร ถ้ายังอยากเป็นเกย์ จงทำมันให้ต่อเนื่องด้วยความพอใจ คุณก็จะเป็นสิ่งนั้นอย่างดีที่สุด

ขอบคุณ ข่าวจาก https://goodlifeupdate.com/healthy-mind/99973.html

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here