ไต้หวันเผยเตรียมระบุ “เพศที่สาม” ในบัตรประชาชน-พาสปอร์ต

ไต้หวันนิวส์ – คณะกรรมการเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศของไต้หวันเดินหน้าศึกษาวิจัยจริงจัง เพื่อเป้าหมายคือการบรรจุทางเลือก “เพศที่สาม” ในเอกสารทางการของประชาชนให้ได้ ทั้งบัตรประชาชนและพาสปอร์ต ระบุดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล


คณะกรรมการเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศของไต้หวัน (The Gender Equality Committee; จีอีซี) เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคมที่ผ่านมาระบุว่า เพื่อเป็นหลักประกันของพลเมืองในกลุ่ม

  • คนข้ามเพศ (transgender)
  • ผู้ที่มีภาวะเพศกำกวม (intersex)
  • กลุ่มอื่นๆ ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่าง

ทางคณะกรรมการได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อกฎหมายปัจจุบัน เพื่อเตรียมจะเสนอให้มีการเพิ่ม “เพศที่สาม” นอกเหนือจากเพศหญิง และเพศชาย ที่จะสามารถระบุไว้ในบัตรประชาชน และหนังสือเดินทาง

คณะกรรมการฯ ยังระบุด้วยว่า การเพิ่มทางเลือกเพศที่สามเพื่อระบุไว้ในเอกสารของทางการไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นๆ เป็นหนึ่งในนโยบายของทางรัฐบาลไต้หวันในปัจจุบัน และคณะกรรมการเตรียมจะจัดให้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่ได้วางเอาไว้

ทั้งนี้ สื่อไต้หวันทราบดีว่าเมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมารัฐมนตรีลอย หลิน ว่านอี้ (林萬億) ได้เคยเรียกประชุมกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มทางเลือกเพศที่สามลงในเอกสารราชการ

อย่างไรก็ตาม ความพยายามดังกล่าวไม่ใช่เกิดขึ้นในไต้หวันเป็นประเทศแรกของโลก โดยเมื่อปีที่แล้วรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาก็เพิ่งรับรองกฎหมายฉบับใหม่ ที่ยินยอมให้บุคคลข้ามเพศสามารถระบุเพศปัจจุบันบนสูติบัตรและใบขับขี่ได้แล้ว ขณะทีก่่อนหน้านั้นรัฐโอเรกอนเป็นรัฐแรกในสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ชาวอเมริกันสามารถระบุเพศบนใบขับขี่ได้เองโดยไม่จำกันแค่เพศหญิงหรือเพศชาย

นอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆ ที่ให้ทางเลือกในการระบุเพศไว้ด้วยว่า “ไม่ระบุ (unspecified)” เช่น

  • แคนาดา
  • ออสเตรเลีย
  • นิวซีแลนด์
  • มอลตา
  • เนปาล
  • เดนมาร์ก เป็นต้น

อนึ่ง ในเรื่องนี้โฆษกระทรวงต่างประเทศของไต้หวันให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ทางกระทรวงต่างประเทศจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ระบุในหนังสือเดินทางตามคำแนะนำของกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกัน

ขอบคุณ ข่าวจาก https://mgronline.com/china/detail/9610000002486

Leave a Reply