แรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความโดดเด่นในมุมมองของการมอบและการเปิดประสบการณ์ที่ทั้งหลากหลายและน่าตื่นเต้นให้แก่นักท่องเที่ยว

อีกทั้งประชาชนชาวไทยเองก็ยอมรับในเรื่องของความแตกต่างและหลากหลายทางเพศค่อนข้างมาก ดังนั้นประเทศไทยจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ (Leksakun, 2010) สามารถที่จะกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศได้รับการยอมรับในประเทศไทยเป็นอย่างดี และยังมีความสำคัญต่อสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งอีกด้วย (Leksakun, 2010)นอกจากนั้นประเทศไทยเป็นสถานที่ที่มีความหลากหลายอย่างมากในประเภทของการท่องเที่ยวต่างๆ จึงทำให้มีการโปรโมตแคมเปญการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ ซึ่งมีแนวทางการท่องเที่ยวที่เน้นความหรูหรา (Fuller, 2013) โดยมีแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า ‘Go Thai. Be Free.’ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยเป็นแคมเปญที่เน้นถึงการเปิดทัศนคติของคนไทยและประเทศไทยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ เพื่อเป็นการบอกว่าประเทศไทยนั้นต้อนรับไม่กีดกัน และไม่ต้องรู้สึกอึดอัดเมื่อมาเที่ยวที่เมืองไทยอีกต่อไป            เกย์ท่องเที่ยว
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ แต่ว่ามีการศึกษาเพื่อเข้าใจถึงแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มาเที่ยวเมืองไทยเป็นจำนวนที่น้อยมากโดยผลงานชิ้นนี้จะเป็นหนึ่งในชิ้นงานภายใต้หัวข้อที่น้อยนักจะได้รับการค้นคว้าศึกษาและนำมาวิจัย การศึกษานี้ได้มุ่งค้นคว้าไปที่แรงดึงดูดศึกษาถึงแรงจูงใจ ศึกษาเอเจนซี่ทัวร์ และศึกษาผู้ประกอบการในประเทศไทย
งานวิจัยนี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน (ศึกษาในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ) เพื่อเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ ในสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษ ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่มผู้รักร่วมเพศ (ชาย-ชาย) ที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ เช่น ย่านสีลม และพัฒนพงษ์
การศึกษานั้น เปิดเผยถึงปัจจัยความสนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศในการที่จะเดินทางมายังประเทศไทย ดังนี้
 • ธรรมชาติ
  นักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ หลงใหลในธรรมชาติของประเทศไทย โดยสถานที่ที่ชื่นชอบที่สุด คือ เชียงใหม่และเชียงราย ซึ่งมีความสวยงามของเทือกเขาต่างๆ ส่วนพัทยาและภูเก็ต ขึ้นชื่อว่ามีชายหาดที่สวยงาม
 • เทศกาล
  งานเทศกาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ ต้องการมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย เพราะต้องการมาร่วมงานเทศกาลที่โด่งดังและยิ่งใหญ่ เช่น เทศกาลสงกรานต์
 • นอกจากนั้น การศึกษานี้สามารถที่จะยืนยันได้ถึงทัศนคติที่ดีของคนไทยที่มีต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สร้างมาโดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายนี้ เช่น โรงแรม, บาร์, ไนต์คลับ, ร้านกาแฟ,ร้านอาหาร, ร้านนวด เป็นต้น มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
 • ความเป็นมิตรของผู้คน
  นักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ มองประเทศไทยเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มชาวไทยใจดีมีจิตบริการและยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท
 • สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม
  นักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ มีความสนใจในสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม ที่มีอยู่อย่างมากมายในเมืองไทย เช่นโรงแรม, บาร์,ไนต์คลับ, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านนวด เป็นต้น
ผลการศึกษานี้เป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการ เอเจนซี่ และ ททท. ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและสามารถปรับแผนและกลยุทธ์ ในการที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ เข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น ดังนี้
1.การท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ
ควรโปรโมต/ควรมีการสนับสนุน ผลักดัน หรือจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ เช่น ภูเขา (เชียงใหม่, เชียงราย) หรือชายหาดที่สวยงาม (พัทยา, ภูเก็ต) เฉพาะกลุ่มเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ
2.เทศกาล
เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศจำนวนมากเข้ามาท่องเที่ยวเมืองไทยเพื่อร่วมงานเทศกาล เช่น เทศกาลมหาสงกรานต์ เพราะฉะนั้นหากสามารถจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ (Mega Events) เช่น งานมาดิกราส์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ อาจส่งผลดีอย่างมาก
3.สยามเมืองยิ้ม
ประชาสัมพันธ์เรื่องทัศนคติของคนไทย ที่มีต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศว่าคนไทยไม่รังเกียจ ไม่กีดกันเพศที่สาม/ผู้มีความหลากหลายทางเพศจุดนี้เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทย
4.สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะกลุ่ม
สร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะกลุ่มให้มากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ มีทางเลือกที่มากขึ้น เช่น โรงแรม, บาร์, ไนต์คลับ,ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านนวด เป็นต้น ควรมีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการจัดโปรโมชั่นหรือรายการสนับสนุนการขายร่วมกันซึ่งรวมไปถึงระหว่างผู้ประกอบการ รวมถึงภาครัฐ เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้น สื่อถึงความครบวงจร เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มรักร่วมเพศ

 

ขอบคุณ ข่าวจาก http://www.tatreviewmagazine.com/article/homosexual-travelers/

Leave a Reply