เยอรมนีเล็งคลอดกม.รับรองเพศที่3ตั้งแต่เกิด

//

lgbt Thai Team

beefhunt

ศาลสูงสุดเยอรมนี มีคำสั่งให้รัฐสภา ออกกฎหมายรับรองบุคคลเพศที่ 3 ตั้งแต่เกิด ถือเป็นประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่เสนอทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจน

ศาลสูงสุดเยอรมันมีคำวินิจฉัยว่า กฎหมายเกี่ยวกับสถานะพลเมืองที่มีอยู่ในปัจจุบันของเยอรมนี เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนที่มีภาวะเพศไม่ชัดเจน และสมาชิกรัฐสภาเยอรมนีจะต้องผ่านกฎหมายฉบับใหม่ ภายในสิ้นปี 2561 เพื่อเสนอทางเลือกแก่บุคคลเพศที่ 3 ในการจดทะเบียนแจ้งเกิด
คำวินิจฉัยของศาลสูงสุดเยอรมัน เป็นไปตามคำร้องอุทธรณ์ของบุคคลภาวะเพศไม่ชัดเจนรายหนึ่ง ซึ่งถูกศาลชั้นต้นหลายศาลปฏิเสธความพยายามที่จะขอเปลี่ยนเพศ ที่ระบุในใบทะเบียนเกิดเป็น “ไม่ชัดเจน” หรือ “หลากหลาย”ในใบสูติบัตรของผู้ร้องระบุเพศ “หญิง” แต่ผลการตรวจวิเคราะห์โครโมโซมพบว่า เขาไม่ได้เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิง              ข่าวเกย์

องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)ระบุว่า ประชากรทั่วทั้งโลกที่เป็นบุคคลภาวะเพศไม่ชัดเจน มีประมาณ 0.05 – 1.7 % และปัจจุบัน บุคคลที่ถูกระบุว่ามีภาวะเพศไม่ชัดเจน ที่ได้รับการรับรองในเอกสารทางการในหลายประเทศ รวมถึง ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ และเนปาล

 

ขอบคุณ ข่าวจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/780424

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here