เยอรมนีเตรียมผ่านกฎหมายรับรองเพศที่ 3 ตั้งแต่กำเนิด

เยอรมนีผ่านร่างกม.รับรองอัตลักษณ์ “เพศที่สาม” ของเด็กแรกเกิดที่มีภาวะเพศกำกวม

สื่อ ท้องถิ่นเยอรมนีรายงานว่า รัฐบาลเยอรมนีได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้มีตัวเลือก “เพศที่สาม” บนใบแจ้งเกิดของทารกที่มีภาวะเพศกำกวมแต่กำเนิดได้

รายงานระบุว่า นาง Katarina Barley รมว.ยุติธรรมของเยอรมนี ( Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) ซึ่งเป็นสมาชิกพรรค SPD ระบุว่า นโยบายนี้เป็นสิ่งที่คั่งค้างมานานในรัฐสภาภายใต้รัฐบาลของนางแองเกลา แมร์เคิล โดยล่าสุดได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้เด็กที่เกิดมามีภาวะเพศกำกวม (intersex) สามารถระบุบนเอกสารทางการได้ว่าเป็น “เพศหลากหลาย” (diverse)

“การ ลงมติรับรองอัตลักษณ์เพศที่สามครั้งนี้นับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ และไม่มีใครสมควรถูกเลือกปฏิบัติเพราะอัตลักษณ์ทางเพศ ตัวเลือกใหม่นี้จะทำให้ผู้ที่มีภาวะเพศกำกวมรู้สึกถึง “ศักดิ์ศรีและอัตลักษณ์ในเชิงบวก” นาง Barley กล่าว

ทั้งนี้เหตุที่ กฎหมายดังกล่าวล่าช้านั้น เป็นผลสืบเนื่องจากมีการส่งเรื่องไปยังศาลยุติธรรมสุงสุดของเยอรมนีจนกระ ทั้งศาลได้มีคำพิพากษาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา

ระบุว่ากฎหมาย ปัจจุบันว่าด้วยสถานภาพพลเมืองยังคงมีความเลือกปฏิบัติต่อผู้คนที่มีความ หลากหลายทางเพศ และเน้นน้ำว่าอัตลักษณ์ทางเพศของปัจเจกบุคคลนั้นได้รับความคุ้มครองในฐานะ สิทธิขั้นพื้นฐานของเยอรมนี    เกย์ไทย

อย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ปี  2013 เยอรมนีได้อนุญาตให้เด็กทารกที่เกิดมาพร้อมลักษณะของทั้งเพศหญิงและชาย พร้อมๆ กัน สามารถเว้นว่างไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องเพศหญิงหรือชายได้

ทั้ง นี้สำหรับ “ภาวะเพศกำกวม” (intersex) เป็นนิยามกว้างๆ ที่ครอบคลุมถึงคนที่มีลักษณะทางเพศที่ไม่ชัดเจนหรือตรงตามลักษณะของเพศหญิง หรือเพศชายทั่วไป

กฎหมายดังกล่าวยังมีอำนาจห้ามดำเนินการผ่าตัด ศัลยกรรมใดๆ ต่อเด็กทารกที่มีภาวะเพศกำกวม เพื่อให้พวกเขาสามารถเลือกเพศเองได้ในภายหลังเมื่อโตขึ้นหรือมีภาวะตัดสินใจ เลือกเพศเองได้

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.posttoday.com/world/561048

Leave a Reply