หนังสือเรียนสุขศึกษาระบุเนื้อหา “ห้ามคบเพื่อนเกย์-เพศที่สาม”

ดราม่าหนังสือเรียน วิชาสุขศึกษา แนวคิดล้าหลัง เนื้อหาสร้างทัศนคติไปในทางเหยียดเพศที่สาม

เมื่อ วันที่ 4 ต.ค. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ รายงานกรณีหนังสือเรียน วิชาสุขศึกษา ที่มีแนวคิดล้าหลัง เนื้อหาสร้างทัศนคติไปในทางเหยียดเพศที่สาม อาทิ หนังสือเรียนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น ป.4 ระบุว่า คุณค่าความเป็นเพศหญิง คือ การทำงานบ้านเป็นการปฏิบัติตนที่มีคุณค่าของเพศหญิง ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับเพศชาย ไม่เลียนแบบพฤติกรรมของเพศชาย          เกย์หาเพื่อน
หนังสือ สุขศึกษา ชั้น ม.4 ระบุค่านิยมทางเพศ ว่า ผู้หญิงไม่ควรแสดงความต้องการทางเพศแม้สมรสแล้ว และเรื่องการคบเพื่อน หากคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้อง เช่น ชอบเที่ยวกลางคืน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีอนาคต
หนังสือ สุขศึกษา ชั้น ม.5 พูดถึงปัญหาการเบี่ยงเบนทางเพศ ว่า สามารถพบได้ทั้งในเพศหญิงและชาย ซึ่งคนๆ นั้น จะแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม อาทิเช่น เกย์ เลสเบี้ยน ทำให้สังคมเกิดความรู้สึกถึงความไม่ถูกต้องตามบรรทัดฐานที่สังคมได้กำหนดไว้
ด้าน นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) กล่าวว่า เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าหนังสือเล่มดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใด โดยหลักสูตรที่ใช้นั้นเป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นปี 2551 และเคยมีการปรับปรุงตัวภาษาไปแล้วตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ทำเรื่องให้ผู้ผลิตทบทวนและปรับแก้ไขตาม พ.ร.บ. แล้ว และอยู่ในระหว่างการทบทวนปรับปรุง แต่ยังไม่ถึงขั้นปรับใหม่ทั้งหมด เพราะขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลปรับปรุงให้เข้ากับสังคมปัจุบันมากขึ้น ที่ต้องอาศัยหลายขั้นตอน
ทาง สพฐ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ แต่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบว่าเนื้อหาดังกล่าวอยู่ในหนังสือเล่มใดบ้าง มีข้อบกพร่องในกระบวนการใด ตั้งแต่จากทางของสำนักพิมพ์ ทางเอกชน หรือทางกระทรวงเอง
ทั้ง นี้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย บอกว่า ไม่เห็นด้วย และมองว่าเป็นการตีกรอบมากเกินไป เพราะสมัยนี้โลกเปิดกว้างมากขึ้นแล้ว ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการห้ามคบเพื่อนเป็นเกย์ หรือเพศที่สาม หรือเพื่อนที่เที่ยวกลางคืน เพราะบุคคลเหล่านั้นก็เป็นคน ไม่ได้หมายความว่าถ้าไปคบแล้วจะไม่มีอนาคต

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.posttoday.com/social/general/566501

Leave a Reply