นักวิทยาศาสตร์ค้นพบอีกหนึ่งเบาะแสเกี่ยวกับ’ยีนของเกย์’

งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ที่เผยแพร่โดยการดำเนินงานของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา

ช่วยอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมแม่ที่มีลูกชายหลายคนจึงมีโอกาสมากขึ้นที่จะมีลูกชายคนน้องเป็นเกย์และการค้นพบนี้ยังเชื่อมโยงกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อื่นๆเกี่ยวกับการศึกษายีนเกย์ที่ผ่านมาอีกด้วย      เกย์โสด

ทำไมผู้ชายที่มีพี่ชายจึงมีโอกาสเป็นเกย์มากกว่าปกติ

นักวิทยาศาสตร์หลายคนเชื่อว่าสตรีที่มีการตั้งท้องเด็กผู้ชายหลายครั้งจะมีโอกาสที่ร่างกายจะสร้างแอนติบอดีที่ยับยั้งโปรตีนบางชนิดบน DNA ของโครโมโซม Y ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมองของผู้ชาย ซึ่งโปรตีนนี้มีชื่อว่า PCDH11Y และ NLGN4Y ที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองและทำให้เกิดผลต่อ“เพศในลูกชายคนถัดๆมา”

เพื่อทำการพิสูจน์สมมติฐาน พวกเขาได้ทำการศึกษาพลาสมาในเลือดของผู้หญิง 142 คนและผู้ชาย 12 คนในช่วงอายุ 18 ไปจนถึง 80 ปี ซึ่งในกลุ่มของผู้หญิงนั้นจะมีผู้หญิงที่มีลูกชายสองคน (ราวครึ่งหนึ่งของพวกเธอมีลูกเป็นเกย์) และผู้หญิงที่ไม่มีลูกชายรวมอยู่ด้วย

นักวิจัยพบว่าในผู้หญิงโดยรวมแล้วมีแอนติบอดีต่อต้าน NLGN4Y มากกว่าผู้ชาย และพวกเขายังพบว่าผู้หญิงที่มีลูกเป็นเกย์นั้นมีแอนติบอดีดังกล่าวที่สูงกว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกชายหรือผู้หญิงที่ไม่มีลูกที่เป็นเกย์อย่างมีนัยสำคัญ

งานวิจัยนี้จะต้องมีการทำซ้ำเพื่อเป็นการยืนยันข้อค้นพบ แต่สิ่งที่พวกเขาพบนั้นสนับสนุนงานวิจัยในปี 2006 ที่พบว่าโอกาสที่ผู้ชายจะเป็นเกย์นั้นเพิ่มขึ้นราว 33% ต่อพี่ชายหนึ่งคน (แม้ว่างานวิจัยดังกล่าวจะไม่ระบุสาเหตุก็ตาม)

การศึกษายีนเกย์มีส่วนขับเคลื่อนการศึกษาพันธุกรรมโดยรวมไปข้างหน้า

ข้อค้นพบในงานวิจัยนี้ยังเป็นข้อสนับสนุนให้กับอีกงานวิจัยหนึ่งที่แสดงความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดในยีนของผู้ชายที่เป็นเกย์และไม่ได้เป็นเกย์ ซึงงานวิจัยดังกล่าวนั้นมุ่งการศึกษาไปที่ DNA ที่มีผลต่อการพัฒนาของสมองเช่นกัน

ข้อค้นพบนี้ยังสนับสนุนทฤษฎีที่ถูกพูดถึงในงาน TED ปี 2016 ที่ว่า epigenetics — หรือโครงสร้างที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงยีนที่มีความคล้ายคลึงกันให้มีการแสดงออกที่แตกต่างกัน — มอบลูกชายที่เป็นเกย์ให้กับแม่ที่ีมีลูกชายหลายคนเพื่อเป็นการลดการใช้ทรัพยากรและลดการแข่งขันกันระหว่างพวกเขาด้วยกันเอง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพทางอารมณ์และเพิ่มความปรองดองกันในครอบครัว

ขอบคุณ ข่าวจาก https://hornet.com/stories/th/การศึกษายีนเกย์/

Leave a Reply