ชีวิต “อ.เคท” กับการปฏิบัติต่อ “คนข้ามเพศ”

//

lgbt Thai Team

beefhunt

อีกหนึ่งตัวอย่างของคนข้ามเพศที่ถูกสังคมกระทำ ในกรณีการถูกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่จ้าง ซึ่งได้ต่อสู้จนประสบความสำเร็จ มุมมองชีวิตอาจารย์เคทจะเป็นอย่างไร ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้

ในชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ เลือกที่จะกำหนดเพศตัวเองไม่ได้ แต่เมื่อเกิดมาแล้ว ทุกคนล้วนต้องต่อสู้ทนสายตาคนอื่นในสังคมที่มองมาที่ตัวในอัตลักษณ์ที่ตัวเองเป็น แม้จะถูกมองจากคนรอบข้างว่าเพศภาพไม่ตรงกับเพศที่เกิดมาก็ตาม แต่ทุกคนล้วนสามารถเลือกที่จะเป็นคนดี คนที่สังคมยอมรับได้ในสิ่งที่ตัวเองเป็น         ข่าวเกย์

ปัจจุบัน อ.เคท เป็นทั้งนักสังคมสงเคราะห์ในมูลินิธิต่างๆ องค์กรเพื่อสังคม เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายด้านสังคม ให้ความรู้เป็นทั้งวิทยากร อาสาสมัครให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม โดยใช้ความรู้ความสามารถของตนที่เรียนมาช่วยเหลือด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ 3 ปีที่ผ่านมากับการต่อสู้ในคดีที่มหาวิทยาลัยไม่จ้างเพียงเพราะ การแสดงความคิดเห็นบนสื่ออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยมองว่าไม่เหมาะสม แต่ความมุ่งมั่นที่อยากสอนและนำความรู้มาช่วยเหลือสังคม ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้ อาจารย์เคทต่อสู้จนประสบความสำเร็จในที่สุด
สังคมไม่ได้ตัดสินที่อัตลักษณ์ หรือการแสดงออกเพียงที่เห็นจากภายนอก การต่อสู้ของ อ.เคท เป็นตัวอย่างที่จะให้บุคคลข้ามเพศที่ถูกกระทำที่ไม่เป็นธรรมทางเพศ กล้าที่จะต่อสู้ ซึ่งกำลังใจจากคนรอบข้างและสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะกำลังใจจากสังคม

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.springnews.co.th/view/230964

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here