ชำแหละสังคม: LGBT

ชำแหละสังคม ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนกับประเด็นเสรีภาพทางเพศ #LGBT

โดย วรนัยน์ วาณิชกะ

ขอบคุณ ข่าวจาก  https://www.gqthailand.com/talk/article/dissecting-the-social-20

Leave a Reply