ชาวเน็ตรณรงค์บรรจุหลักสูตร ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ในหนังสือเรียนตั้งแต่ ป.1

//

lgbt Thai Team

beefhunt

ชาวเน็ตรณรงค์ใน change.org ร้องเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรเรื่อง ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ในหนังสือเรียน ตั้งเป้าทำให้เด็กตั้งแต่ชั้น ป.1

ได้เข้าใจว่าเพศมีความหลากหลาย และส่งเสริมเรื่องครูให้มีเจตคติและให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างถ่องแท้ ที่มาภาพประกอบ: change.org     ข่าวเกย์

20 มิ.ย. 2560 ในเว็บไซต์ change.org ได้มีการจัดการรณรงค์ร้องเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุหลักสูตรเรื่อง ‘ความหลากหลายทางเพศ’ ในหนังสือเรียน ตั้งเป้าทำให้เด็กตั้งแต่ชั้น ป.1 ได้เข้าใจว่าเพศมีความหลากหลาย และส่งเสริมเรื่องครูให้มีเจตคติและให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างถ่องแท้ โดยรายละเอียดการรณรงค์ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

สวัสดีประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับ ผมชื่อ กิตตินันท์ ธรมธัช หรือที่หลายคนเรียกว่า แดนนี่ เดอะบีช ผมเป็นนายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้าน“สิทธิและสุขภาวะ” ของคนหลากเพศ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ผมต้องการต่อสู้เพื่อสิทธิของคนหลากเพศในสังคมไทยครับ

ในยุคที่คนในสังคมมีความหลากหลายทางเพศมากมาย แต่การต่อสู้เรื่องของความหลากหลายทางเพศกลับมีมาตลอดหลายยุคหลายสมัย ปัญหาสำคัญก็มาจากเรื่องของการ “ไม่มีความรู้” และ “ไม่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้” เราไม่เข้าใจในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กระเทย ทอม ดี้ เลสเบี้ยน

พ่อแม่บอกให้ทุกคนไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อมีความรู้ แต่พอจะต้องมีตำราให้เรียนเรื่องเพศ กลับไปมีตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปัญหาสืบเนื่องมาจากการที่ผมไปเจอหนังสือสุขศึกษา ม.1 โดยกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีหลักสูตรแกนกลางบอกว่า ม.1 จะต้องให้เรียนรู้เรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศ แต่ผมพบว่ากลับเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่มันผิด เช่น เนื้อหาที่ระบุในหนังสือสุขศึกษา ม.1 ระบุว่า “พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ นับว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติทางเพศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม บางประเภทก็เป็นความผิดปกติที่ขัดต่อศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย”

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเด็กได้เรียนรู้ผิดๆ แบบนี้ …

เมื่อมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่ผิดแบบนี้ ก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคม นำไปสู่การรณรงค์ต่อสู้มากมายต่างๆนานา ทั้งที่ความจริงแล้วปัญหาของคนหลากหลายทางเพศไม่ได้มีเลย คนที่มีความหลากหลายทางเพศ มันเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพ มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ ไม่มีใครบังคับได้

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ ถอดถอนคนลักษณะคนหลากหลายทางเพศออกจากกลุ่มที่ผิดปกติทางจิต

สมาคมจิตวิทยาอเมริกัน บอกว่า รสนิยมทางเพศระหว่างชายรักชาย หญิงรักหญิง คนรักได้ทั้ง 2 เพศไม่ใช่การเจ็บป่วยทางจิต ซึ่งเขียนแบบนี้มา 30 ปีแล้ว

ส่วนประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 มาตรา 30 บอกว่า ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน จะเลือกปฏิบัติโดยเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ภาษา และ เพศ พิการ ไม่ได้ และ มีการบันทึกในเจตนารมณ์ให้หมายความรวมถึงอัตลักษณ์ทางเพศด้วย และเมื่อเร็วๆนี้ เราก็มี “พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558” เกิดขึ้น โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตัวอย่างประกาศและกฎหมาย ทั้งต่างประเทศและทั้งประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างเรื่องความหลากหลายทางเพศได้อย่างชัดเจนเมื่อเป็นแบบนี้แล้ว คำถามก็คือ แล้วคนที่เขียนตำราเรื่องเพศในหนังสือเรียนไปอยู่ที่ไหนมา? “ไปเขียนตำราที่ดาวอังคารหรือยังไง?” “ไม่ได้เขียนตำรานี้กันบนโลกหรือยังไง?”

ดังนั้น ผมจึงขอเสนอนโยบาย “ให้กระทรวงศึกษาธิการ บรรจุตำราและหลักสูตรเรียนเรื่องความหลากหลายทางเพศในสิ่งที่ถูกต้อง ตั้งแต่ ป.1”

สาเหตุที่ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1 เพื่อให้ส่งผล 3 ข้อ คือ

1.ทำให้เด็กตั้งแต่ชั้น ป.1 ได้เข้าใจว่า เพศมีความหลากหลาย

2.ให้แก้ไขเรื่องหลักสูตรของตำราให้เรียบร้อยในชั้น มัธยมศึกษาปีที่1และให้สอดคล้องกับตำราเรียน ชั้น ป.1

3.ส่งเสริมเรื่องครู ให้มีเจตคติและให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างถ่องแท้

ถ้าทำได้แบบนี้ เมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่ ป.1 เมื่อเขาเติบโตจนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา ความหลากหลายทางเพศจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไทย เมื่อทุกคนพิจารณากันและกันโดยไม่มีเรื่องเพศที่แตกต่าง เข้ามาเกี่ยวข้อง คนจะมองกันที่ศักยภาพความสามารถของผู้นั้นอย่างแท้จริง และเราก็ไม่ต้องมีปัญหามารณรงค์ต่อสู้เรื่องนี้กันอีกต่อไป เพราะ “มันเสียเวลา!!!”

ดังนั้น ผมอยากให้ทุกคนมาร่วมลงชื่อสนับสนุนความคิดนี้ของผม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความหลากหลายทางเพศให้เต็มรูปแบบ ทำให้มันสำเร็จไปด้วยกันนะครับ

 

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.tcijthai.com/news/2017/20/current/7091

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here