งานวิจัยใหม่ยืนยัน ไม่มี “พันธุกรรมเกย์”

งานวิจัยใหม่เกี่ยวกับภาวะรักร่วมเพศ ที่ถือเป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มา

ยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มียีนหรือหน่วยพันธุกรรมจำเพาะอันหนึ่งอันใดที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมรักร่วมเพศ ไม่ว่าจะเป็นเกย์ หรือเลสเบียน ก็ตาม แม้ว่าจะพบพันธุกรรมที่แปรผัน (genetic varients) หลายพันแบบที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือแสดงปฏิกิริยาต่อปัจจัยซึ่งไม่ได้รับจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมี 5 แบบที่ได้รับความสนใจเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากไม่เคยมีการค้นพบว่าเชื่อมโยงกับความโน้มเอียงเชิงเพศสภาพมาก่อนในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ก็ตาม   ข่าวเกย์

งานศึกษาวิจัยครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักจิตวิทยา, นักสังคมวิทยา,และนักสถิติศาสตร์จากสหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร,ยุโรปและออสเตรเลีย ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้แผนที่พันธุกรรม (จีโนม) ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเปรียบเทียบจำนวนเกือบ 500,000 คน

ทีมวิจัยพบ ลักษณะการแปรผันทางพันธุกรรม 5 แบบที่ไม่เคยตรงสอบพบมาก่อนในการศึกษาก่อนหน้านี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการนิยมรักร่วมเพศ โดยพบการแปรผันนี้เป็นการทั่วไปมากกว่าในกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่า เคยมีคู่รักเป็นเพศเดียวกัน ทั้งที่เป็นผู้ที่มีคู่รักเป็นเพศเดียวกันเท่านั้น และคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบปกติเป็นส่วนใหญ่แต่ก็เคยมีคู่รักเป็นเพศเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังพบพันธุกรรมที่แปรผันอีกหลายพันรูปแบบที่มีแนวโน้มว่าอาจเกี่ยวข้องหรือแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม แต่ไม่มีหน่วยพันธุกรรมใดสามารถเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมโน้มเอียงเชิงเพศสภาพ หรือช่วยให้สามารถทำนายได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเป็นเกย์หรือไม่

การแปรผันทางพันธุกรรมที่พบนั้นพบทั้งในเพศชายและหญิง รูปแบบการแปรผัน 2 อย่างเกิดขึ้นใกล้กับยีนซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นคนศรีษะล้านในเพศชาย และยีนเกี่ยวกับการรับกลิ่น ซึ่งทำให้เกิดข้อสังเกตน่าคิดขึ้นตามมาว่า กฏของฮอร์โมนเพศและกลิ่นอาจมีอิทธิพลต่อพฤตกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน

ขอบคุณข่าวจาก https://www.matichon.co.th/lifestyle/tech/news_1653276