ครม. ไฟเขียว ประกาศเรื่องสิทธิมนุษยชน เป็นวาระแห่งชาติ

//

lgbt Thai Team

เมื่อเวลา 15.30 วันที่ 21 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ว่า ที่ประชุม ครม. ได้เห็นชอบให้ประกาศใช้วาระแห่งชาติ เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอมา ซึ่งทีผ่านมาหลายๆคนจะเข้าใจว่ารัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง มักจะมีแนวทางการดำเนินงานไม่ลงรอยกับผู้ทำงานเรื่องสิทธิมนุษยชน ดังนั้นกระทรวงยุติธรรมจึงเสนอเรื่องดังกล่าว         ข่าวเกย์

โดยมิติของเรื่องนี้ มีเรื่องกรอบระยะเวลา 2 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 -2562 มีหลักการ 4สร้าง 3ปรับปรุง 2ขับเคลื่อน และ 1ลด

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า โดย 4 สร้าง ประกอบไปด้วย
1.สร้างจิตสำนึกให้รู้จักเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิผู้อื่น
2.สร้างระบบติดตามการ ละเมิดสิทธิ ที่ไหนบ้าง ใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
3.สร้างวัฒนธรรมเคารพสิทธิของผู้อื่นทุกเรื่อง
4.สร้างเครือข่ายดูแลเรื่องสิทธิ
ส่วน 3ปรับปรุง ประกอบด้วย
1.ปรับปรุงฐานข้อมูล
2. ปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสม
3.ปรับปรุงทัศนคติเข้าหน้าที่ของรัฐ ให้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน
ส่วน 2 ขับเคลื่อน คือ
1.ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
2.หาองค์กรหรือกลุ่มจังหวัดที่เป็นต้นแบบ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ทำตาม เมื่อมีวามสำเร็จเกิดขึ้น และ
1 ลด คือ  การลดสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน หมายความว่าทุกกระทรวง ทบวง กรม จะต้องจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับหลักการนี้ แล้วดูผลสัมฤทธิ์ท้ายปีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เช่นการค้าแรงงาน ค้าประเวณี ลักลอบแรงงานต่างด้าว ว่าลดลงเพียงใด โดยจะให้ทุกกระทรวงรายงานเข้ามา

ขอบคุณ ข่าวจาก https://www.khaosod.co.th/politics/news_641414

Leave a Comment

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here