ข้อควรรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของ รสนิยมทางเพศ

//

lgbt Thai Team

beefhunt

เรื่องทางเพศเป็นเรื่องสำคัญของมนุษย์ และสำหรับ รสนิยมทางเพศ (Sexual Orientation)

หมายถึงอารมณ์ ความรู้สึกเชิงชู้สาว และความดึงดูดทางเพศ ทั้งในเพศตรงข้ามและเพศเดียวกัน Hello คุณหมอ มีข้อมูลรสนิยมทางเพศที่ชวนให้เข้าใจความหลากลายทั้งในผู้ที่ รักเพศตรงข้าม รักเพศเดียวกัน หรืออาจเรียกได้ว่ารักร่วมเพศ ดังต่อไปนี้  เกย์หาเพื่อน

รสนิยมทางเพศ คืออะไร

รสนิยมทางเพศ หรือเพศวิถี (Sexual Orientation) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. เฮเตอโรเซ็กชวล (Heterosexual) กลุ่มที่ดึงดูดบุคคลที่มีเพศตรงข้าม

ผู้ที่เป็นเฮเตอโรเซ็กชวล จะมีความรู้สึกทางร่างกายและทางจิตใจ ที่ดึงดูดกลุ่มที่มีเพศตรงข้าม เช่น ผู้ชายดึงดูดผู้หญิง และผู้หญิงดึงดูดผู้ชาย กลุ่มเฮเตอโรเซ็กชวลมีคำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สเตรท (Straight)

2. โฮโมเซ็กชวล (Homosexual)  กลุ่มที่ดึงดูดบุคคลที่มีเพศเดียวกัน

ผู้ที่เป็นโฮโมเซ็กชวล จะมีความรู้สึกทางร่างกายและทางจิตใจ ที่ดึงดูดกลุ่มที่มีเพศเดียวกัน เช่น ผู้หญิงดึงดูดผู้หญิง และผู้ชายดึงดูดผู้ชาย ซึ่งกลุ่มโฮโมเซ็กชวลทั้งเพศชายและเพศหญิง จะใช้คำเรียกในภาษาอังกฤษว่า เกย์ (Gay) และเกย์ที่เป็นผู้หญิงจะมีคำเรียกว่า เลสเบี้ยน (Lesbian) ด้วย

3. ไบเซ็กชวล (Bisexual) กลุ่มที่ดึงดูดบุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชาย

ผู้ที่เป็นไบเซ็กชวล จะมีความรู้สึกทางร่างกายและทางจิตใจ ที่ดึงดูดทั้งเพศชายและเพศหญิง

ทำไมบางคนถึงเป็นโฮโมเซ็กชวล และไบเซ็กชวล

นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ยอมรับว่ารสนิยมทางเพศ หรือเพศวิถี และรวมถึงการรักเพศเดียวกัน อย่างโฮโมเซ็กชวลและไบเซ็กชวลนั้น เป็นผลมาจากการรวมกันของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม อารมณ์ ฮอร์โมน และปัจจัยทางชีวภาพ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดรสนิยมทางเพศที่ต่างกัน และปัจจัยเหล่านี้อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละคน นอกจากนี้ โฮโมเซ็กชวลและไบเซ็กชวล ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ หรือการมีประสบการณ์ทางเพศกับเพศเดียวกัน รวมถึงการที่บุคคลรักเพศเดียวกัน ก็ไม่ได้หมายความว่ามีอาการป่วยทางจิตหรือมีความผิดปกติ ดังนั้นจึงไม่ควรเหมารวมและตัดสิน รวมถึงไม่ควรมีอคติว่า ผู้ที่มีรสนิยมทางเพศหรือเพศวิถีต่างจากตนเองจะผิดปกติ

คนเราจะรู้รสนิยมทางเพศของตัวเองได้อย่างไร

สอดคล้องกับความเข้าใจของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบัน รสนิยมทางเพศมักจะปรากฏในช่วงวัยประถมปลาย หรือ 8-11 ปี และช่วยวัยรุ่นตอนต้น โดยบุคคลจะรู้รสนิยมทางเพศของตนเอง ในรูปแบบของการดึงดูดทางอารมณ์ ดึงดูดในเชิงชู้สาวและในเรื่องทางเพศ ซึ่งความดึงดูดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน กล่าวคือผู้ที่เป็นโสด ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับใครก็สามารถรับรู้รสนิยมทางเพศของตนเองได้

รักเพศเดียวกัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหม

ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นพ้องว่า รสนิยมทางเพศไม่ใช่ทางเลือก และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับบางคนที่รักเพศเดียวกัน อาจปิดบังรสนิยมทางเพศของตัวเอง และใช้ชีวิตแบบเฮเตอโรเซ็กชวล คือสนใจเพศตรงข้าม เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตัดสินจากผู้คน ที่มักจะตัดสินและมีอคติกับคนที่รักเพศเดียวกันอย่างโฮโมเซ็กชวลและไบเซ็กชวล รวมถึงบางคนอาจหลีกเลี่ยงประเด็นความขัดแย้งทางศีลธรรม เมื่อรสนิยมทางเพศไม่สอดคล้องกับความเชื่อส่วนตัวของพวกเขา

Hello Health Group ไม่ได้ให้คำปรึกษาด้านการแพทย์ การวินิจฉัย หรือการรักษาโรคแต่อย่างใด

ขอบคูณ ข่าวจาก https://www.sanook.com/women/141497/?fbclid=IwAR3Phtajgbvm5qy-A5t6vRSdVC5-F9rhtVbJ-eGbVwaxI3fbQCQ4aywOWRo

Contact

Connect

Subscribe

Join our email list to receive the latest updates.

Add your form here